Studiowanie

Typografia studia

Studia wyższe na kierunku typografia, są jedną z propozycji skierowaną do osób pragnących uzyskać wykształcenie w zakresie składania i przygotowywania tekstu do druku. Czymże jest typografia? Tak naprawdę typografia jest jednym z bardziej zasadniczych elementów naszego życia. Jest efektem końcowym, naszej wielopokoleniowej ewolucji, polegającej na wykształceniu się liter i alfabetu, który jest obiegowym. Typografia to tak naprawdę sztuka, polegająca na właściwym opracowywaniu tekstu, przed jego późniejszą publikacją w formie wydrukowanej, takiej jak choćby książka, czasopismo, broszura.

Typografia, posługująca się zarówno literą drukowaną jak i inną formą znaków drukarskich, jest tak naprawdę wszędzie. Spotykamy ją na ulicach, w tramwajach, szkołach, kawiarniach. Stanowi cząstkę i ważny element mediów, ale także i my sami kreujemy jej obraz, chociażby po przez eksponowanie różnego rodzaju napisów i znaków firmowych, znajdujących się na naszej odzieży. Wiedza i doświadczenie nabywane w trakcie studiów na kierunku „Typografia”, są bardzo przydatnymi nie tylko w trakcie prac nad krojem liter, ale też we wszelkiego rodzaju działaniach typograficznych, jak choćby wyborze odpowiedniego kroju używanego pisma w stosunku do danego projektu graficznego, jak też wykonywaniu projektu własnego logotypu, przy użyciu liter i znaków obiegowych lub tez własnych.

Głównym celem studiów na kierunku „Typografia”, jest budowanie i poszerzanie własnych umiejętności, o typograficzną interpretację problemów, z jakimi spotyka się w trakcie realizacji poszczególnych projektów.

coaching Poznań