Studiowanie

Studia z IT

Młodzi ludzie stający na progu dorosłości, podejmujący decyzję o wyborze kierunku studiów, który będzie rzutował na ich dalszą karierę i aktywność zawodową, już tak naprawdę przed egzaminem maturalnym musza podjąć decyzję dotyczącą swojej, dalszej, naukowej ścieżki życiowej. Zastanawiają się, jaki z dostępnych kierunków będzie na tyle atrakcyjnym, że w niedalekiej przyszłości zapewni im spokojną, zawodową stabilność.

Analizują potrzeby rynku oraz ofertę wyższych uczelni, poszukując jednakże drogi zgodnej z własnymi upodobaniami i zainteresowaniami. Nie sposób nie zauważyć, że tendencje rynkowe są takie, iż osoby będące absolwentami kierunków związanych z IT, czyli szeroko pojętą informatyką, są w bardzo komfortowej sytuacji wkraczając na rynek pracy, są po prostu potrzebni.

Stąd też tak wielkie zainteresowanie, jakie zauważyć możemy w obrębie preferencji, wśród przyszłych studentów, dotyczących wyboru specjalizacji. Studenci, w trakcie pierwszych semestrów studiowania na kierunkach związanych z branżą IT, pozyskują wiedzę podstawową, stanowiącą niezbędną bazę do dalszych działań w tym obszarze.

Nie da się ukryć, i chyba każdy ma tego świadomość, że kierunki informatyczne są ściśle związane z matematyką, która nie tylko przewija się w trakcie całego procesu kształcenia, ale stanowi podwalinę, podstawę, bez której nie da się w tej branż odnaleźć. Jednakże świat cyfr jest przewidywalnym i jasnym, a co za tym idzie na pewno bardzo, ale to bardzo interesującym i dającym wiele możliwości i obrania odpowiedniego i właściwego dla siebie, kierunku działań.

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych