Studiowanie

Projektant biznesów usługowych – studia

Wiedza monotematyczna, opierająca się na znajomości tylko małego wycinka zagadnień, nie jest w dzisiejszych czasach już wystarczającą. Bycie specjalistą w danej dziedzinie, wymaga oczywiście wysokich kwalifikacji branżowych, ale także i ogólnego poziomu wiedzy, niezbędnej do realizacji własnych zadań, lub też kształtującej światopogląd w danym zakresie.

Uczelnie wyższe, wychodząc naprzeciw rynkowemu zapotrzebowaniu na specjalistów w najróżniejszych branżach działających, dają możliwość kształcenia się i wybierania swojej ścieżki kariery zawodowej w najróżniejszych obszarach. Jednym z nich jest „Projektowanie biznesów usługowych”.

Bardzo kreatywne studia, będące multidyscyplinarnymi, które pozwalają na łączenie wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, wspartego j znajomością najnowocześniejszych narzędzi informatycznych, których celem jest wspieranie całego procesu zarządczego. Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby absolwent miał możliwość zaznajomienia się, ze wszystkimi aspektami wiedzy, umożliwiając tym samym eksplorację, kreację, prototypowanie oraz implementację danej usługi, wykorzystując umiejętności planowania, komunikowania i wdrażania zmiany.

Ponieważ usługi stanowią nieodzowny element gospodarki, stanowią podstawę krajowego produktu brutto, pozwalając na aktywną działalność gospodarczą, dlatego też tak ważne jest wspieranie procesu ich rozwoju o narzędzia i metody wspomagające proces zwiększania ich użyteczności, a ponieważ przyszłość tkwi w sferze usług, dlatego też warto umiejętnie je projektować.

coach kariery