Studiowanie

Nowoczesna pedagogika studia Poznań

Poznań jest jednym z większych polskich miast, dających możliwość kształcenia się na studiach wyższych, wybierając najróżniejszego rodzaju specjalizacje. Szereg możliwości, tych zarówno oczywistych i standardowych, jak i rzadszych, powoduje, iż poznańskie uczelnie prężnie działają, cały czas się rozwijając.

Jednym z ciekawych kierunków, z której to propozycji mogą skorzystać, zarówno absolwenci szkół średnich, pozytywnie oczywiście zdający egzamin maturalny, jak i osoby pragnące uzupełnić swoje wykształcenie, jest „Nowoczesna pedagogika”. Nowoczesna pedagogika, to studia, dzięki którym na terenie Poznania, można uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi, zarówno w przedszkolach, jak i szkołach podstawowych, w klasach I – III.

Program studiów skonstruowany jest w taki sposób, aby był zgodny z rozporządzeniem MNiSW, pozwalając tym samym, na uzyskiwanie uprawnień, niezbędnych do pracy z maluchami. Ze względu na fakt, iż poszukiwane są nowoczesne formy przekazywania wiedzy, wszechstronne oraz elastyczne działania nauczycieli, którzy stają się coraz bardziej świadomi zmian, jakie następują w podejściu do edukacji dzieci, dlatego też wspomniany powyżej kierunek studiów nazwany został „Nowoczesną pedagogiką”.

Satysfakcja z pracy z dziećmi, wymierne efekty działań prowadzonych przez nauczyciela oraz kreatywność i świadome zarządzanie potencjałem, jakim dysponują młode umysły, jest sednem tej specjalności, która jest nie tylko ciekawą, ale także i bardzo perspektywiczną.