Studiowanie

Marketing studia Poznań

Poznań jest miastem o bogatych tradycjach naukowych. Od wielu lat, na terenie różnorodnych uczelni, kształci studentów na najróżniejszych kierunkach, pozwalając nie tylko na osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej, ale także i umiejętności praktycznych, pomagających we wdrożeniu się do późniejszej pracy w wybranym zawodzie.

Analizując ofertę tychże uczelni, zauważyć możemy wiele nowoczesnych specjalności, pozwalających na wykształcenie osób bardzo ukierunkowanych, jednakże możemy też dostrzec kierunki już klasyczne, które od wielu lat utrzymują się w ofercie, ciesząc się niezmiennie wielką popularnością. Jednym z nich jest kierunek „Marketing”.

Czymże jest marketing, jak kształtuje nasze życie, i jak na nie wpływa, czy jest potrzebny? Pytania może i banalne, ale odpowiedzi można udzielić dopiero w momencie, gdy stajemy się posiadaczami wszechstronnej wiedzy na ten temat. Ze względu na fakt, iż wiedza z zakresu marketingu jest bardzo obszerną, dlatego też ten kierunek studiów skonstruowany jest w sposób taki, aby student miał szansę na zaznajomienie się z wszelkimi jego aspektami.

Marketing, strategie marketingowe, zarządzanie, plan marketingowy, analiza konkurencji, merchandising, biznesplan, negocjacje handlowe, to tylko niektóre z przedmiotów, które stanowią o pełnym wykształceniu absolwenta kierunku: Marketing”, jednocześnie dając możliwość pracy w różnych zakresach marketingowej, analitycznej czy też sprzedażowej działalności. Pomimo, iż większość uczelni kształci specjalistów do spraw marketingu, przy wyborze uczelni należy zwrócić baczną uwagę na propozycje nowych rozwiązań programowych, jakie proponują nam tylko niektóre z nich.