Studiowanie

Manager produktu – studia

Propozycja studiów na kierunku „Manager produktu”, to tak naprawdę odpowiedź na bardzo duże rynkowe zapotrzebowanie, dotyczące specjalistów działających w tym właśnie obszarze. Zajmujących się nie tylko kształtowaniem danego produktu i jego wizerunku, ale co za tym idzie, także jego pozycji rynkowej. Podstawy wiedzy, wchodzące w zakres studiów na wspomnianym powyżej kierunku, to przedmioty dotyczące towaroznawstwa, marketingu, logistyki, projektowania oraz zarządzania. To one stanowią pierwszy poziom stanowiący pierwszy stopień na drodze prowadzącej do zgłębiania wiedzy, z zakresów przedmiotów bardziej specjalistycznych, pozwalających na osiągnięcie kwalifikacji, pozwalających na aktywne działanie, w obszarze opieki nad danym produktem.

Umacnianie, poprzedzone budowaniem konkurencyjności, stanowi podstawę działań i jest nierzadko wyznacznikiem osiąganego sukcesu. Ze względu na fakt, iż absolwenci kierunku menadżerskiego znajdują swoje zatrudnienie w różnych działach naszej gospodarki, dlatego ich kształcenie jest tak ważnym. Studia prowadzone w zakresie tej specjalności, dają możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań w świecie związanym z praktycznym tworzeniem i kreowaniem pomysłów na dany produkt, zgodnie oczywiście z potrzebami klientów. Wszechstronność wiedzy, jaką otrzymują w trakcie swojej naukowej kariery, studenci kierunku „Manager produktu”, jest tak obszerna, że daje możliwość zatrudnienia w wielu polskich, a także i zagranicznych firmach.

Pozwala także na ciągły rozwój i dalsze zgłębianie zagadnień wynikających z tego tematu, czyniąc z absolwenta, specjalistę w tejże branży.