Studiowanie

Kompetencje menadżerskie- studia

Jednostki, które w sposób charakterystyczny i zauważalny, posiadają cechy zarządcze, zdolności, które powodują, iż na tle grupy wyróżniają się, potrafiąc pociągnąć za sobą resztę, najczęściej w codziennym życiu wykorzystują te umiejętności, kształtując tym samym także swoją ścieżkę kariery zawodowej.

Stanowiska menadżerskie, wymagają kwalifikacji oraz siły przebicia, która pomaga w projektowaniu oraz realizowaniu zadań zarządczych w danej organizacji.

Zarówno osoby znajdujące się na eksponowanych stanowiskach, jak i te niższego szczebla, powinny posiadać chociażby podstawy wiedzy, w zakresie działań przez siebie prowadzonych.

Poznawanie i rozwój oraz poszerzanie własnych kompetencji jest możliwe, dzięki aktywnemu uczestnictwu w procesie kształcenia, z zakresu specjalności „Kompetencje menadżerskie”, realizowanej w trakcie studiów wyższych.

Usystematyzowana wiedza, przekazywana zgodnie z programem kształcenia, daje możliwość nie tylko własnego rozwoju osobistego, ale także i nabywania umiejętności, z pozoru nie potrzebnych, a jednak pośrednio wpływających na cały obraz własnych kompetencji.

Psychologia, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi czy też coaching, stanowią podstawę wiedzy, niezbędnej do odpowiednich działań menadżera, którego jednym przecież z zadań jest zarówno wspieranie podległych pracowników, ich kontrolowanie, ale także, a może i przede wszystkim motywowanie.

Studia dają możliwość nie tylko zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami, niezbędnymi w ramach kompetencji menadżerskich, dają także szansę na ich praktyczne zastosowanie, sprzyjające ugruntowaniu się pozytywnych zachowań i schematów działań.