Studiowanie

Coaching w edukacji i rozwoju

Ciekawą ofertą dotyczącą kierunku kształcenia, w zakresie studiów wyższych, jest nowoczesny a jednocześnie będący bardzo topowym, temat coachingu w edukacji i rozwoju.

Jest to oczywiście specjalność dokładnie ukierunkowana, mająca na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy, a co za tym idzie poszerzania umiejętności i kwalifikacji osób, pragnących działać w obszarach szkoleniowych.

Sam coaching, będący tak naprawdę procesem szkolenia, nabywania określonych umiejętności, nie jest celem samym w sobie, jest procesem, który dzięki wykorzystaniu najróżniejszych metod, szczególnie związanych z psychologią, pozwala na przyspieszenie tempa, zarówno rozwoju jak i działań, zmierzających do osiągnięcia określonego celu.

Studia na tym kierunku, pozwalają zapoznać się nie tylko z podstawami wiedzy, niezbędnej do organizacji i przeprowadzania procesu szkoleniowego, ale także daje możliwość zaznajomienia się z bardziej skomplikowanymi przypadkami i znalezienia odpowiednich dróg rozwiązywania danego problemu.

Coaching w edukacji i rozwoju, to praca nie tylko z jednostką, ale nierzadko z całą grupą, to rozwiązywanie problemów edukacyjnych i sytuacji trudnych pojawiających się w trakcie tego procesu.

Poznanie arkanów wiedzy dotyczącej narzędzi, techniki i metod pracy coacha, jest niezbędne, a studia na tym kierunku dają taką możliwość, stąd też na pewno są one bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, chcących realizować swoje ambicje i zawodowe aspiracje, w tym właśnie obszarze.