Studiowanie

Coaching – studia

Coaching, słowo zaczerpnięte z języka angielskiego, dopiero od nie tak dawna zagościło na stałe w naszym języku, zajmując już tam stałe miejsce.

Jest ono trudnym i nie dla wszystkich zrozumiałym, dlatego zastanówmy się przez chwilę, nad jego znaczeniem.

Coaching, czyli działanie, którego głównym zamierzeniem jest wymuszenie określonych działań i rozwiązań, jest zespołem działań mających na celu wsparcie i pokierowanie w odpowiednim kierunku, procesem szkoleniowym.

Ze względu na fakt, bardzo dużego zapotrzebowania na tego rodzaju aktywności, na osoby potrafiące w sposób efektywny poddać zarówno grupę, jak i jednostkę, takowym działaniom, także i uczelnie wyższe wyszły im naprzeciw, organizując i dając możliwość studiowania na kierunku zwanym „Coachingiem”.

Wiedza zdobyta w trakcie nauki, pozwala nie tylko na umiejętne rozpoznawanie potrzeb, ale i wyciąganie wniosków, a także i podejmowanie działań mających na celu wprowadzanie wszelakich zmian.

Ponieważ coaching jest procesem wielotorowym, dlatego też studia dają możliwość zapoznania się z najróżniejszymi aspektami wiedzy, zarówno z zakresu psychologii, socjologii jak i pedagogiki.

Kompetencje uzyskiwane w trakcie kilkuletniej nauki, pozwalają na realizowanie swoich zamierzeń w obszarach zarówno zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu rozwojowym i edukacyjnym, jak i branży trenerskiej.

Wiedza teoretyczna, z którą zapoznają się studenci wsparta o praktykę, o bardzo owocne i cenne w rozwoju własnym, warsztaty, stają się dobrym startem w przyszłość, wpisując tego rodzaju kierunek studiów, do grona bardzo atrakcyjnych.

Edukacja wczesnoszkolna studia Poznań